Fo-choistí Chomhlacht Forbartha an Spidéil

Sé an cur chuige atá ag an gcomhlacht ná múnla oibre a úsáid a mheallann an líon is mó daoine ón bpobal gur féidir é isteach in obair an chomhlachta, le díriú ar thionscadail leis na seirbhisí agus na gnéithe atá tábhachtach i saol an cheantair feidhme a chaomhnú agus a neartú.

I measc na seirbhisí agus na ngnéithe seo tá:

 • Turasóireacht.
 • Tráchtáil agus fiontraíocht.
 • Sláinte.
 • Oideachas: luath, bun, meán agus fásta.
 • Spóirt agus áiseanna do phobal uile an cheantair.
 • Taisteal.
 • Teanga, cultúr agus oidhreacht.
 • Áiseanna agus imeachtaí pobail.
 • Fostaíocht agus neartú pobail.

Chun díriú isteach ar obair thábhachtach a bheadh in ann dul chun cinn agus forbairt a spreagadh, bunaíodh na fochoistí seo leanas:

 • An Coiste Cultúir, Ealaíon agus Teanga.
 • Coiste na mBailte Slachtmhara.
 • Coiste an Pháirc Spraoi.
 • An Coiste Turasóireachta.
 • An Coiste Margaíochta.
 • An Coiste Bonneagair, Infrastruchtúir agus Fiontraíochta.

Má tá suim agat gníomhú ar aon cheann de na coistí seo, nó má tá smaoineamh agat i leith togra do aon cheann de na coistí seo, bheadh áthas an domhain orainn cloisteáil uait.