Tionscadail atá Beartaithe

Ar 18ú Eanáir 2023 a tugadh an leathanach seo chun dáta.

Soláthar seirbhísí sóisialta ⁊ timpeallachta agus forbairt infreastruchtúir

 • Corais iompair phoiblí áitiúla a fhorbairt agus a fheabhsú.
  • Bhí tógáil an scáthlán bus ar chlár oibre 2022 ach níor éirigh linn tús a chur leis fós.
  • Léirigh Comhairle Contae na Gaillimhe amhras faoin suíomh ina raibh sé beartaithe an scáthlán a lonnú.
  • Leanfaidh an Comhlacht Forbartha leis an iarracht seo i 2023.

An eacnamaíocht ghlas agus fuinneamh inathnuaite

 • Tograí fuinneamh inathnuaite a spreagadh i gCeantar an Spidéil.
  • Bhí sé seo ar chlár oibre 2022 ach níor éirigh linn tús a chur leis fós.
  • Tá sé aistrithe go clár oibre 2023.
  • Cuireann an Comhlacht Forbartha roimhe máistirphlean fuinnimh don cheantar feidhme a fhiosrú.
  • Cuireann an Comhlacht Forbartha roimhe painéal voltaic a shuiteáil ina chiud oifigí freisin.